Saturday, 15 March 2008

മിഴിനീരുറഞ്ഞുപോവുന്നു കണ്ണാ.....

മിഴിനീരുറഞ്ഞുപോവുന്നു കണ്ണാ നിന്‍,
പുഞ്ചിരി മനതാരില്‍ തെളിയുന്നേരം.
കദനങ്ങളകന്നു പോവുന്നു കണ്ണാ നിന്‍,
സ്നേഹമെന്നകതാരില്‍ നിറയുന്നേരം.

പാതകള്‍ പല‍തും താണ്ടി കണ്ണാനിന്‍,
തിരുമുമ്പിലവശനായ് ഞാനണഞ്ഞിടുമ്പോള്‍.
കരുണയാല്‍ കരം കവര്‍ന്നെന്നെ കണ്ണാ നീ,
മാറോടുചേര്‍ത്തു പുല്‍കുന്നു.

ഇല്ലായമകളുടെ കരടു നിറഞ്ഞോരാ അവില്‍പൊതി,
കണ്ണുനീരിന്നുപ്പു കലര്‍ന്നോരാ അവില്‍പൊതി,
കരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മറച്ചു വയ്ക്കുമ്പോള്‍.
ഗോപികമാരുടെ മനം കവര്‍ന്നോരാ കരങ്ങളാലേ
പാടേ നീയതു കവര്‍ന്നെടുക്കുന്നു.

കദനങ്ങളകന്നു പോവുന്നു കണ്ണാ നിന്‍
സ്നേഹമെന്നകതാരില്‍ നിറയുന്നേരം.
മിഴിനീരുറഞ്ഞുപോവുന്നു കണ്ണാ നിന്‍
പുഞ്ചിരി മനതാരില്‍ തെളിയുന്നേരം.