Tuesday, 10 June 2008

ഒരാനക്കാരന്റെ മാത്രം,ഇനി പിറകേ വരുന്നവരുടേയും.

ഞാനാ സുപ്രമണ്യന്‍
ഊരമന വിനയന്‍ ചവിട്ടിക്കൊന്നോന്‍
മനസ്സിലാവില്യ
ഹഹ യ്ക്കറിയാം മനസ്സിലാവില്യ
യ്യ് ന്നലെ മൊബെയല് ഫോണ് ല് കണ്ട
ആനേന്റെ പാപ്പാന്‍.....

നെലത്ത് ട്ട് കുത്തണ കണ്ടില്യേ
കാലോണ്ട് തട്ടണ കണ്ടില്യേ
കൊമ്പില് കോരണ കണ്ടില്യേ
തുമ്പ്യോണ്ട് എറിയണ കണ്ടില്യേ

മനം പെരട്ടുണൂന്ന് പറഞ്ഞ് ട്ട്
വെള്ളം വീഴ്ത്താതെ മോന്തീട്ട്
കണ്ണൊന്നു തിരുമ്മീട്ട്
യ്യ് ചോയ്ച്ചില്യേ?

എന്തിനാ അയ്യാളതിന്റെ മുന്നില്‍ക്ക് ചാട്യേ
പ്രാന്തെളകി നിക്കണേന്റെ കൊമ്പിന്റെ ചോട്ടില്ക്ക്
വിഢ്ഢി.......

ഇനിയ്ക്കൊന്നും പറയാല്യ
ന്നാലും,അഞ്ചു മിനിട്ടോണ്ട്
അമ്പതുര്‍പ്യയ്ക്ക് ന്റെ ചാവുകാഴ്ച
നാടുമുഴ്വോനും കാണണുണ്ട്
കണ്ടോരൊക്കെ കഷ്ടം വയ്ക്കണുണ്ട്.
കാണാത്തോര്ക്കൊക്കെ കാട്ടിക്കൊടുക്കണുണ്ട്

ചോരപ്പൂ വെതറി
തുറിച്ച കണ്ണുംകൊണ്ട്
ചിതറി ത്തെറിച്ച മെയ്യും കൊണ്ട്
പുത്യേ കാഴ്ചകള് വെര്വാണ്

വഴീല്ട്ട് വെട്ടണത്,
തലയറത്ത് മാറ്റണത്
പടക്കെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണത്
തെളച്ച റോട്ടില് ചോരവാര്‍ന്ന്
വെള്ളം ചോയ്ച്ച് പെടയണത്

ഇവിടെ വച്ച് ഇത് എത്രവേണമെങ്കിലും പിരിച്ചു കൊണ്ടു പോകാവുന്ന ഒരു കയറായിമാറുന്നു.
അതൊടുവില്‍ നമ്മളെത്തന്നെ ചുറ്റിവരിയുന്നു.

ചോരയില്‍ മുക്കിയ ഒരിഴ ഇങ്ങനെ ചേര്‍ക്കാം
കൊല്ലം തീവണ്‍യാപ്പീസിനു തൊട്ട്
അറ്റു പോയ വലതുകരവുമായി
തീവണ്ടിയെഞ്ചിനടിയില്‍
അല്പം കരുണതേടി
ഒരു പെണ്‍കുട്ടി.

മനസ്സാക്ഷിയെന്നേമരിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും
അമ്മയോ,മകളോ,പെങ്ങളോ,കാമുകിയോ,ഭാര്യയോ ഉള്ള
ഒരാളുണ്ടായി വരാന്‍ അരമണിക്കൂറെടുത്തു.
അവള്‍ക്കു ജീവന്‍കിട്ടി
ഒരു ജീവിതം പോയെങ്കിലും.

ഇനി വരും കാഴ്ചകള്‍ ഇമെയിലില്‍
ഫോട്ടോയായി,വീഡിയോ ക്ലിപ്പായി
കണ്ടു മറക്കുക കണ്ടു മറക്കുക
പുതിയ കാഴ്ചയ്ക്കു കാത്തിരിക്കുക.

ഒടഞ്ഞരഞ്ഞ പുത്യേ കാഴ്ചോളടെടയ്ക്ക്

ആര്ക്കും വേണ്ടാത്തൊര് കാഴ്ചേണ്ട്
ആനക്കാരന്റെ പെര
ആനക്കാരന്റെ പെണ്ണ്
തള്ളാളര്‍ത്തിക്കുട്ട്യോള്

ആലോയ്ക്കുമ്പോ തോന്ന്വാണ്
എന്തിനാ ഞാനയ്ന്റെ മുന്ന് ല് ചാട്യേ
നാലഞ്ചെണ്ണം അരഞ്ഞൂച്ചാല്‍ ങ്ങക്കും കോളല്ലേ
അമ്പതുര്‍പ്യേം കൂടി കൂട്ടി വാങ്ങാര്ന്നു
അയ്യഞ്ചു മിന്ട്ടും കൂടി കണ്ണ് നെറെ കാണാര്‍ന്നു
ചാവ്,അലമുറ....

ന്നാലും സാരല്യ
ഒരാനക്കാരന്റെ കുടുമ്മല്ലേ
ഒരാനക്കാരന്റെ മാത്രം.