Saturday, 28 March 2009

പൂര്‍ണ്ണവിരാമം

എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കഥയിലെ
പൂര്‍ണ്ണവിരാമം നിലനിര്‍ത്തുന്ന
നീലമഷിയിലെ ഒരോ കണികയും
അതിനെക്കുറിച്ചു വിവരിക്കുകയാണ്

പൂര്‍ണ്ണവിരാമത്തിന്റെ അളവുകള്‍,അതിരുകളെന്നിവയെക്കുറിച്ച്
അതിന്റെ നിറങ്ങള്‍,ഗന്ധങ്ങള്‍,രുചിഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച്

അതിരിനുമപ്പുറം
ഇതൊരു വരിയുടെ,ഒരു ഖണ്ടികയുടെ,കഥയുടെ
പൂര്‍ണ്ണ വിരാമമാണെന്നും
ഇതിനുമപ്പുറം കഥ വിവരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും!
ഇതിനുമപ്പുറം മറ്റൊരു വരി മുതല്‍
കഥയങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുവെന്നും!

ഇതൊരു കഥയേ അല്ല ഇതിലൊരു കഥയുമില്ല
വീണുടഞ്ഞൊരു മഷിക്കുപ്പയില്‍ നിന്നു
തെറിച്ചു വീണൊരു തുള്ളിമാത്രമെന്നും!

മഷിയേയും തൂലികയേയും കുറിച്ച്
കഥയേയും കഥാകാരനേയും കുറിച്ച്
അനന്തമായ വാഗ്വാദങ്ങള്‍ക്കിടെ
ചട്ട തുളച്ചു കയറിയ
ഇരട്ടവാലന്‍ പുഴുവിന്റെ അടുത്തകടിയില്‍
പൂര്‍ണ്ണവിരാമത്തിലെ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമായി.

Wednesday, 4 March 2009

ബോംബിങ്ങ് ഗോമ്പറ്റീഷന്‍.

പ്രിയ ബൂലോകവാസികളേ, അയ്യഞ്ചു കൊല്ലത്തില്‍ നടത്തി വരുന്ന രാജ്യസ്വയംവരം കേരളത്തിലും പ്രഖ്യാപിച്ച വെവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുണു.ഇക്കുറി പൊന്നാനീന്ന്
ഒരു ഇടതു പൊതു സ്വതന്ത്രനെ എയുന്നള്ളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു,
ഈ വേളയില്‍ കാടടച്ചു വെടി എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഒരു ബോംബിങ്ങ് ഗോമ്പറ്റീഷന്‍ നടത്തി നോക്കിയാലെന്തെന്ന് ഒരാശ!

എന്തായാലും വോട്ടുചെയ്യാന്‍ നമ്മളെ സമ്മതിക്കത്തില്ല,പൊരി വെയിലത്തുവരിനിന്ന് പണ്ടെടുത്ത പടം പതിച്ച കാര്‍ഡ്, റേഷന്‍കാര്‍ഡും നീതി അടച്ച കടലാസുമൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കറുത്ത ഭാഗില്‍ ഭദ്രമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അച്ഛന്റെ കയ്യില്‍.പറഞ്ഞിട്ടെന്താ വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ നമ്മള് ചെന്നാല് വരന്മാരുടെ ടീംസ് ചെലപ്പോ നമ്മടെ മരണ സര്‍ട്ടീഫിക്കറ്റെടുത്തു
കാണിച്ചു തരും.അതിനു നില്‍ക്കണൊ? അതുകൊണ്ട്,നമ്മള്‍ പ്രവാസികള് ഒഴുകുന്നിടമൊക്കെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒഴുകുന്നിടമൊന്നും സ്വന്തമല്ലാത്ത,കൊടുക്കുന്ന നന്മയ്ക്ക് പകരം ചവറുകളേറ്റുവാങ്ങി നിശബ്ദമൊഴുകുന്ന നീര്‍ച്ചാലുകള്‍.

ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും ചുമ്മാ കുറേ ഒച്ച വച്ചും അങ്ങു കടന്നു പോകാം. ജനാധിപത്യത്തില്‍ പ്രവാസിക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറേ കടമകളുണ്ടല്ലോ.പിരിവിനെത്തുന്ന പാട്ട/ബക്കറ്റ്/റസീറ്റ് ബുക്കുകളില്‍ അതു വേണ്ടവിധം നിര്‍വഹിക്കുകയും ചെയ്യണമല്ലോ അതിനാലൊക്കെ വരനെ ഒരുക്കുന്നിടത്തും ഇറക്കുന്നിടത്തും പന്തലിലും പന്തിയിലും സ്ഥാന
മില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് പുറമെ ഒരാരവമൊരുക്കാം.

ചോദ്യം ഇതാണ് പൊന്നാനിയില്‍ നിന്നുള്ള ആ ഇടതുപക്ഷപൊതു സ്വതന്ത്രന്‍ ആരായിരിക്കും?

അതൊരു പുതുമുഖ ബ്ലോഗറായിരിക്കുമോ?

കുളു
1,മണ്ണാങ്കട്ടയിലുണ്ട് കരിയിലയിലുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.